logo.jpg

Info

Avdeling for Forskning, undervisning og flyoperativt arbeidsmiljø (FUFA) er involvert i et bredt spekter av ulike forskningsprosjekter som omfatter flymedisinske problemstillinger. Det inkluderer temaer innen hypoksi, mental prestasjon, epidemiologi, vibrasjon, kontrastsyn, øre utligningsfunksjon, høydesyke med mer.

Forskningen er i stor grad egenfinansiert av instituttet og utføres av forskere eller stipendiater på FMI eller i samarbeid med nasjonale eller internasjonale institusjoner. Gjennom forskning på temaer som opptar flygende personell vil instituttet tilføres viktig kompetanse for å kunne spisse rådgivning innen fagfeltet. Flymedisinsk institutt er åpent for samarbeid med andre forskningsmiljøer. For nærmere informasjon ta kontakt .