Klinikk

Flymedisinsk klinikk (FMK) er en avdeling under FMI med følgende ansvarsområder:

  • Seleksjon, undersøkelse og sertifisering av militært flygende personell og annet personell relatert til Forsvarets flyoperasjoner
  • Støtte de ulike luftvingene og skvadronene i Luftforsvaret med flymedisinsk kompetanse i nasjonale og internasjonale arbeidsoppgaver
  • Gjennomføre flymedisinske undersøkelser av sivile besetningsmedlemmer
Undersøkelser
Flyleger

Velg undergruppe fra drop-down menyen.
Web: Thesignon