81321165we7.png Regelverk for sivile besetningsmedlemer

81321165we7.png Periodisitet for medisinske undesøkelser for ulike sivile legeattester

813211657.png Timebestilling for sivil undersøkelse

813211657.png Timebestilling militær undersøkelse

813211657.png Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell (pdf)
 
 
Flymedisinsk institutt (FMI) er det nasjonale flymedisinske senteret i Norge og er underlagt Forsvarets Sanitet. Instituttet omfatter alle aspekter innen flymedisin, leverer flymedisinske undersøkelser for sivile og militære besetningsmedlemmer og er sertifiseringsmyndighet for militær luftfart.

Sivil virksomhet er underlagt de felleseuropeiske forskrifter (European Aviation Safety Agency - EASA). Militær virksomhet er underlagt Bestemmelser for militær luftfart.

I tillegg til sertifisering arrangerer FMI ulike kurs, deriblant grunnkurs i flymedisin for leger godkjent av Legeforeningen og andre kurs for militært personell, Norsk Luftambulanse og andre aktører innen norsk luftfart. Det drives også forskning innen ulike flymedisinske områder. Instituttet har et moderne lavtrykkskammer som i hovedsak benyttes til trening av flygende personell og forskning, men også pasientutredning etter henvisning fra helsevesenet og annen virksomhet.

FMI leder helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet for det flyoperative arbeidsmiljøet i Luftforsvaret.
 
 
Web: Thesignon