logo.jpg
about.jpg

Om Flymedisinsk Institutt

Flymedisinsk institutt (FMI) er underlagt Forsvarets sanitet. Instituttet er lokalisert på universitetsområdet Blindern i ZEB-bygningen. Virksomheten er i hovedsak fordelt på 2 avdelinger; Flymedisinsk klinikk (FMK) med ansvar for militære flyleger og kliniske undersøkelser av personell og Forskning, Undervisning og Flyoperativt Arbeidsmiljø (FUFA).
FMI er Norges eneste flymedisinske senter og har status som nasjonalt "Aeromedical center" (AMC). Det er cirka 25 ansatte som inkluderer militære flyleger på de ulike flybasene i Norge.
organisation.jpg